Арт.531 Подставка под визитки из оргстекла на скотче